Organik Tarım faaliyetleri toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini kapsamaktadır.

Organik Tarım, gıdanın ve tarımsal faaliyetlerin üretimden tüketime kadar ki tüm süreçlerin insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek risklerden uzakta, çevreye duyarlı, tüketicinin güvenli gıdaya ulaşımını kontrol altında tutan bir yaklaşımla sürdürülebilir tarımsal üretim metotları içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız her yıl düzenlenen tebliğlerde belirtilen miktarlarca İyi Tarım Uygulamaları yapan ve belgelendirilen üreticilere maddi destek sağlayarak gerek üreticileri gerekse Organik Tarımın gelişimini destekleyerek katkı sağlamaktadır.