KALİTE POLİTİKAMIZ

–           Yasal uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartları temel alarak, Belgelendirme hizmetini, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik esaslarına uygun olarak sunmak, yasal mevzuat ve ilgili tüm standartların gereklerini yerine getirmek, bu hizmetleri tüm müşterilere adil, eşit, doğru ve zamanında gerçekleştirmek,

–        Güncel gelişmeleri yakından takip etmek, hizmet kalitesi ve çeşitliliğini sürekli geliştirmek, personelin teknik gelişimini desteklemek ve verimliliğini artırmak,

–        Belgelendirme faaliyetlerini, İTU Hakkında Yönetmeliği ve TS EN ISO/IEC 17065:2012 standartlarına ve TÜRKAK rehberlerine göre gerçekleştirmek ve yönetim sistemini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

–        Müşterilerden veya diğer ilgili taraflardan gelen itiraz ve şikayetleri en kısa zamanda değerlendirerek, sonuçlandırmak.

HALİL KAYA

GENEL MÜDÜR