STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. sürdürülebilir tarım sistemleri konularında kontrol ve belgelendirme hizmetleri vermek üzere Konya ilinde kurulmuş bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.

Gelecek nesiller için miras niteliğindeki doğanın zenginliğini koruyarak sağlıklı gıdaların üretilmesini garanti eden bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesiyle yola çıkılmıştır.

Yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli olan temel kaynakları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tarımsal faaliyetlerin,  gerek su, toprak, atmosfer, biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakları gözeterek gerekse insan sağlığını etkileyebilecek unsurları elemine ederek gerçekleştirilmesi sürdürülebilir bir gelecek için gereklidir.

Sürdürülebilirlik ilkesiyle yola çıkan STS Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. müşterilerini de gözeterek adil ve tarafsız fiyat politikaları izlemektedir. Konusunda uzman ve yetkin personelleri ile müşterilerine profesyonel bir hizmet sunarak, tüm paydaşların sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

STS ÜST YÖNETİMİ TARAFSIZLIĞINI AŞŞAĞIDAKİ GİBİ BEYAN EDEREK TAAHHÜT ALTINA ALMIŞTIR.

 

  1. STS belgelendirme hizmeti verir. Belgelendirmeyle ilgilendirilebilecek diğer her türlü hizmet STS’ in ilgi alanı dışındadır.
  2. Ulusal ve uluslararası belglendirme kurallarının değişmez düsturu olan tarafsızlık ve faaliyetlerinde bağımsızlık STS’ inde temel düsturudur.
  3. Belgelendirme çalışmalarının yürütülmesinde mali kaynaklarını STS kendi belgelendirme faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle ve öz kaynaklarıyla karşılar, mali ilişkilerde çıkar çatışmasına yol açabilecek her türlü ihtimal göz önünde bulundurulur.
  4. Belgelendirme faaliyetinde görev alan yönetici, personel ve komite üyeleri STS bünyesindeki görevlerinde ticari ve mali baskılardan uzak olacağını ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalacaklarını beyan ederler.
  5. STS belgelendirme çalışmalarını tarafsızlık ilkelerine bağlılık yönüyle belgelendirmenin taraflarının temsilcilerinden oluşturulan tarafsızlık komitesine denetletir.
  6. STS belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığını engelleyebilecek her türlü riski tespit eder ve devamlı değerlendirir.
  7. STS belgelendirme hizmetlerini sunarken herkese eşit mesafededir. Hizmetlerinden faydalanmanın esasları prosedürlerinde belirlenmiştir. Belgelendirme hizmetlerinden faydalanmada ayrımcılık yoktur. Irk, din, dil, belli bir gruba mensubiyet hali belgelendirme talebinde öncelik teşkil etmez.
  8. Uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
  9. Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,
  10. Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını

taahhüt eder.