İyi Tarım Uygulamaları Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri içermektedir.

İyi tarım uygulamalarının genel kuralları;

1) İyi tarım uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları doğrultusunda gerçekleştirilir.

2) Kontrol ve sertifikasyon işlemleri Bakanlıkça veya Bakanlığın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca yapılır. Bu kuruluşlar, TS EN 17065 veya eşdeğeri uluslararası standartlara göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetinde bulunur. Kontrol işlemleri kontrolör, sertifikasyon işlemleri sertifiker tarafından gerçekleştirilir.

3) Üretilen tarımsal ürünler, kontrol edilerek sertifikalandırılır.

4) İyi tarım uygulamaları; üretici, üretici örgütü veya müteşebbis ile KSK arasında tarafların sorumlulukları, hakları ve anlaşmazlıklarını düzenleyen sözleşme doğrultusunda yürütülür.

5) Sertifikalı ürünün, bu Yönetmeliğe uygunluğundan üretici, üretici örgütleri ve müteşebbisler müteselsilen sorumludur.

 Tarım ve Orman Bakanlığımız her yıl düzenlenen tebliğlerde belirtilen miktarlarca İyi Tarım Uygulamaları yapan ve belgelendirilen üreticilere maddi destek sağlayarak gerek üreticileri gerekse İyi Tarım Uygulamalarının gelişimini destekleyerek katkı sağlamaktadır.